Forside

Seneste nyt

General2020b-aflyst


------------------------------------------------------------------------

COVID19: I forbindelse med den forestående viruspandemi, er vi nødt til at udsætte UhRe Lokalråds generalforsamling indtil videre.

Vi melder en ny dato ud, så snart det bliver muligt.

Følg med her på hjemmesiden samt på Facebook.

------------------------------------------------------------------------

Vi har udsendt en invitation til Nytårskur for

foreningerne på Uhrhøj. Link: Invitation.


Mobil-udgaven af "uhrelokal.dk" er blevet optimeret.


Uhrhøj Fester afholder banko og stor fest for borgerne

d. 27-29. september 2019.


2 stoplinier på Høgsholtvej v/lyskryds

Husk at man ikke må køre forbi den første stoplinie ved rødt lys. Det koster bøde og klip i kørekortet, da det kategoriseres som "at køre over for rødt". Løsningen er lavet for at tilgodese de to indkørsler på hver side.


Det længe ventede lyssignal ved bageren er sat i gang.


Læs UhRe Lokalråds høringssvar

  

Se mere i nyhedsarkivet ...

Lokalrådets Formål


Det er lokalrådets formål at virke for områdets særlige interesser,

som bindeled i mellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne.


Endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokaleopgaver.


Lokalrådet har til formål at tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.


Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, at give områdetsborgere en løbende orientering gennem Sognebladet Notabene eller gennem medierne om rådets arbejde, f.eks. via Facebook.com/UhRelokalraad.

UhRe Lokalråd

CVR: 37661171