Forside

Seneste nyt

Ophørt

-------------------------------------------------------------------------

UhRe Lokalråd er ophørt pr. 8. september 2020

Hjemmeside, Facebook samt mail vil være aktive året ud, men vi kan ikke garantere svar på din henvendelse.

------------------------------------------------------------------------

Dagsorden til generalforsamlingen
Husk at forslag skal sendes til mail@uhrelokal.dk
inden den 30. august

------------------------------------------------------------------------

Så prøver vi igen at afholde generalforsamling
Det bliver tirsdag den 8. september 2020 kl. 19 i Petersmindeskolens teatersal.
Bestyrelsen trækker sig, så mød op, hvis der fortsat skal være et lokalråd på Uhrhøj.


Vi har udsendt en invitation til Nytårskur for

foreningerne på Uhrhøj. Link: Invitation.


Mobil-udgaven af "uhrelokal.dk" er blevet optimeret.


Uhrhøj Fester afholder banko og stor fest for borgerne

d. 27-29. september 2019.


Læs UhRe Lokalråds høringssvar

  

Se mere i nyhedsarkivet ...

Lokalrådets Formål


Det er lokalrådets formål at virke for områdets særlige interesser,

som bindeled i mellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne.


Endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokaleopgaver.


Lokalrådet har til formål at tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.


Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, at give områdetsborgere en løbende orientering gennem Sognebladet Notabene eller gennem medierne om rådets arbejde, f.eks. via Facebook.com/UhRelokalraad.