Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv

Herunder samler vi mange af de nyheder, der har været bragt på forsiden.

__________________________________________________________________________________________________________________________________


August 2020

Så prøver vi igen at afholde generalforsamling
Det bliver tirsdag den 8. september 2020 kl. 19 i Petersmindeskolens teatersal.
Bestyrelsen trækker sig, så mød op, hvis der fortsat skal være et lokalråd på Uhrhøj.


Februar 2020

Invitation til årets generalforsamling i UhRe Lokalråd er sendt ud.

Mød op, stil op - og deltag i dit lokalområde.


November 2019

Vi har sendt invitation ud til Nytårskur til afholdelse i januar 2020.


September 2019

Mobil-udgaven af "uhrelokal.dk" er blevet optimeret.

Uhrhøj Fester afholder stor fest med bankospil

i weekenden 27-29. september.


Juli 2019

Lyskrydset startet op. Et par små-ændringer vil være nødvendige i den første tid.

HUSK: Der er to stoplinier på Høgsholtvej grundet indkørsel til privat grund samt til Hjertebageriet. Kører man over den første stoplinie ved rødt lys, kategoriseres dette som "at køre over for rødt". Det koster en bøde samt klip i kørekortet.


Juni 2019

Vi har indført nyt design på vores referater, der gør overskueligheden lettere.

Opbygningen af det nye lyssignal ved Hjertebageriet er i fuld gang. Forventet færdig ultimo juni.


Maj 2019

Den nye "Petersmindehallen" blev indviet, d. 19. maj 2019.

Rigtig mange borgere var mødt frem.

Det var en stor succes.

Etableringen af lyssignalet ved Hjertebageriet er i gang.


April 2019

Seneste nye omkring krydset ved bageren,

har vi endelig fået bekræftet at entreprenøren sætter

maskinerne igang til maj.


Marts 2019

Indkaldelse og afholdelse af Uhre Lokalråds Generalforsamlinger sendt ud.

Afholdt i Teatersalen på Petersmindeskolen.

 

Januar 2019

Vi har modtaget et udkast til projektering aflyssignal ved Hjertebageriet.

 

December 2018

Vi arbejder videre med legepladsprojektet ved Søvej.

 

Oktober 2018

Vi har været til møde med 2 repræsentanter fra Vejle Kommune angående

etablering af lyssignal ved krydset Jellingvej/Petersmindevej.

 

Juni - september 2018

Vestvejen er blevet budgetteret over de næste 4-5 år.

Første etape fra Vardevej til Planetbyen kan realiseres.

 

Vi arbejder på at få godkendt en legeplads på Søvej.

 

Maj 2018

Lokalrådet var mødt talstærkt op til Årsmøde for Lokalråd

i Vingsted Center.

UhRe Lokalråd har udarbejdet et høringssvar til

Vejle Kommunes Mobilitetsplan 2018-2030.

 

April 2018

Mobilitetsplan 2018-2030 sendes i høring af Vejle Kommune.

Den kan få stor betydning for "vestvejen" (Ring 3)

rundt om Uhrhøj/Hover.

Konstitueringen af bestyrelsen falder på plads.

 

Marts 2018

Lokalrådet afholder den årlige Generalforsamling.

I år havde vi lånt Teatersalen på skolen til arrangementet.

Nyt medlem til bestyrelsen er valgt mens de øvrige poster

forbliver uændret.

 

Januar/Februar 2018

Året er skudt igang. Den kommende generalforsamling i marts

 planlægges. Invitationer sendes ud via Facebook, opslag på forskellige

 lokationer, website m.fl.

 

Oktober/November 2017

Trykfonden har valgt ikke at sponsorere de ønskede hjertestartere

til vores område. Vi søger efter alternativer.

Der er 2 områder i spil til mulig etablering af aktivitetsområde.

 

 

September 2017

Lokalrådet detog i Uhrhøj Festers løbs-arrangement på Hover Stadion.

Mange positive tilkendegivelser.

Mange deltog i Borgermødet/Vælgermødet i Multisalen på Petersmindeskolen.

 

August 2017

Forsikringsselskabet har anerkendt skaderne efter branden i

Petersmindehallen i februar. Der kommer 44 mio kr.

Lokalrådet er inviteret med til bords under arbejdet med at

sammensætte en ny hal-løsning.

 

Juni 2017

Lokalrådet var tilstede ved indvielsen af Hover Multihus

Det ønskede område ved Hovertoften er blevet tildelt, så vi kan arbejde

videre med legepark-projektet.

 

April 2017

Lokalrådet har afholdt deres konstituerende møde.

Bestyrelsens sammensætning kan ses under fanen "Bestyrelsen" her på sitet.

 

Marts 2017

3 bestyrelsesmedlemmer har været til årsmøde for lokalråd

i Vingsted Center.

Interessant at møde nogle af de øvrige lokalråd i kommunen.

Generalforsamlingen er overstået og den nye konstituering vil finde sted

ved førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Februar 2017

UhRe Lokalråd arbejder videre med muligheden for at oprette en legepark.

Vi har nogle matrikler i øjesyn

og afventer svar på, om vi kan få overdraget brugsretten.

 

Januar 2017

Vejle Kommune graver kabler ned til den nye fart-måler på Jellingvej.

(NB: Etableret primo marts 2017)

 

December 2016

Veloverstået møde med Vejle Kommunes Vej & Park om mulige

trafikforbedringer på Uhrhøj

 

November 2016

En lille ændring i vores vedtægter er nødvendig for at lokalrådet kan

fortsætte efter næste generalforsamling.

(NB: Bliver vedtaget ved Generalforsamlingen i marts 2017)

Jakker og T-shirts til bestyrelsen bliver bestilt.

 

September 2016

Bestyrelsen tager på tur til Kolding Legepark

 

Juni 2016

Der bestilles visitkort som kan deles ud.

Bank-forbindelse falder på plads - troede vi, men vi måtte forsøge igen.

 

Maj 2016

UhRe Lokalråd søger og får tildelt et CVR-nummer

 

April 2016

Lokalrådets første Borgermøde/Generalforsamling afholdes

 

Marts 2016

Indkaldelse til Borgermøde/Generalforsamling - Det er tid til offentliggørelse af UhRe Lokalråd

 

Januar 2016

Vi enes om at oprette et lokalråd, hvor navnet kortes ned til UhRe. Vi etablerer en Facebook side

 

Ultimo 2015

 Uhrhøj Repræsentanterne stiftes